Czarne oczy Mongolii / Black eyes of Mongolia


Link 11.06.2011 :: 15:01 Komentuj (0)
Mongolia ma czarne oczy. Czarne oczy dzieci, których wszędzie jest pełno. Oczy pełne obaw o przyszłość, a zarazem dziecięcej ufności. Oczy, w które można się patrzeć godzinami. A ja nareszcie sobie przypomniałam, że nie konwenanse są najważniejsze – najważniejsze jest, by zawsze patrzeć prosto w oczy, zarówno sobie jak i drugiej osobie…

__________________________________________________________________________

Mongolia has black eyes. Black eyes of kids – they’re everywhere. Eyes full of childhood reliance and fears about future. Eyes, that you can stare at for ages. And those eyes reminded me, that the convention isn’t the most important – the most important is to look directly into your own and others’ eyes….