Foto foto? / Photo photo?


Link 28.02.2011 :: 15:12 Komentuj (8)

Prawie 3 lata temu byłam w Indiach i od tej pory zadaję sobie pytanie: „Dlaczego ludzie sami proszą, żebym zrobiła im zdjęcie”? Rozumiem grupowe zdjęcie z bladą twarzą (może to przynosi szczęście), albo w Gudżaracie, gdzie nikt nie mówi po angielsku, ale w Dżakarcie?! No cóż, nie narzekam – poznajcie moich nowych indonezyjskich przyjaciół:

__________________________________________________________________________________

I was in India almost 3 years ago and since then I’ve kept asking myself : “Why do people sometimes ask me to take photo of them?”. I can understand group photo with paleface (maybe it brings luck), or such behavior in Gujarati, where nobody speaks English, but in Jakarta?! Well, I don’t complain – meet mu new Indonesian friends: