Kliniki prawa - wydanie azjatyckie / Legal clinics - Asian edition


Link 29.11.2010 :: 17:57 Komentuj (3)

pisze:Natalia

"Klinika prawa” to idea edukacyjna, która zachęca studentów prawa do udzielania bezpłatnych porada prawnych osobom niezamożnym (tzw. in-house legal clinic) oraz do angażowania się w prowadzenie warsztatów dotyczących zagadnień prawnych w różnych środowiskach pozaakademickich (tzw. street law). Oczywiście, idea powstała w USA, bardzo dobrze sprawdza się w Polsce i całym regionie, gorzej w Europie Zachodniej. Co ciekawe, ma się też całkiem dobrze w Azji Południowowschodniej, a BABSEA wspiera powstawanie i rozwój klinik na kolejnych uniwersytetach.

Cały weekend (a raczej przedłużony weekend, łącznie z piątkiem) spędziłyśmy więc na warsztatach dotyczących edukacji klinicznej. Podsumowując – 50 uczestników, 600 MB materiałów konferencyjnych, 2 zmęczonych tłumaczy, miłe wieczory (żeby zachować równowagę – raz oficjalna kolacja, raz wieczór gotowania z laotańskim tańcami:), dodatkowe 8 osób w naszym domu i co najważniejsze – inspirujący i otwarci uczestnicy, z którymi można było normalnie porozmawiać pomimo bardzo ważnych literek przed nazwiskiem. Marta: Poznajcie Leny z Indonezji, ktora bardzo nie lubi pana Sarkozy'ego.

***

writes:Natalia
„Legal clinic” is an educational idea, that encourages students to deliver free of charge legal advices for poor people (in-house legal clinic) and to be involved into facilitating workshops about legal issues in various non-academic communities. Of course, the idea’s originated in US, it is well implemented in Poland and whole central east Europe (but it doesn’t work so well in Western Europe) and what is interesting, also works in Southeast Asia. BABSEA supports developing and strengthening legal clinic programs at many universities.

The whole weekend (to be honest it was extended weekend, also with Friday) we spent on legal clinic workshop. To sum it up- 50 participants, 600 MB of conference materials, 2 very exhausted translators, nice evenings (to keep balance – once it was official dinner, and next day – international cooking night with Laos dances:), 8 people additionally in our house and what is the most important – inspiring and open people who we were able to talk normally with, even if they have very important letters in front of their surnames. Marta: Meet Leny from Indonesia, who doesn't like Mr. Sarkozy